हाम्रो बारेमा

नमस्ते नेपाल सञ्चार समूहद्धारा सन्चालित 

रेडियो नमस्ते ९२.८ Mhz

 बुटवल १२ कालिकानगर