सम्पर्क

सुझाप/सल्लाह

फेसबुक

संपर्क ठेगाना

रेडियो नमस्ते ९२.८ मेगाहर्ज
बुटवल १२, कालिकानगर

ईमेल : namastenews92.8@gmail.com
फोन : 071419156,017419158